HỆ THỐNG VĂN BẢN
 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLVB điều hành
 
Hướng dẫn sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh Hải Dương(08/11/2020)
Kế hoạch hành động năm 2020 của UBND xã(28/10/2020)
Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về XLVPHC(28/10/2020)
Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020(28/10/2020)
Quyết định ban hành quy chế cổng TTĐT xã Bắc An(28/10/2020)
Thông báo về việc gửi văn bản điện tử, không gửi kèm văn bản giấy(28/10/2020)
Nghị quyết kỳ họp thứ 12 HĐND xã khóa XXI(28/10/2020)
Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND xã khóa XXI(28/10/2020)
Nghị quyết kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XXI(28/10/2020)
 
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim Thành vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
 
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Khu dân cư mới xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020(28/10/2020)
Quyết định Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020(28/10/2020)
Quyết định Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Bình Dân, huyện Kim Thành vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020(28/10/2020)
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đồng Khê, thôn Nam Khê, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020(28/10/2020)
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020(28/10/2020)
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới thôn Thượng Dương, xã Nam Trung, huyện Nam Sách vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020(28/10/2020)
Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp của Công ty TNHH TYZ(28/10/2020)
Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất khuôn mẫu cơ khí của Công ty cổ phần đầu tư GP(28/10/2020)
 
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
 
Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2021(14/01/2021)
Báo cáo công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư tính đến ngày 03/11/2020(08/11/2020)
Báo cáo vệ sinh ATTP Quý III(03/11/2020)
Báo cáo vệ sinh ATTP Quý II(03/11/2020)
Báo cáo vệ sinh ATTP Quý I(03/11/2020)
Báo cáo biến động dân số 9 tháng đầu năm 2020(29/10/2020)
Báo cáo biến động dân số 6 tháng đầu năm 2020(29/10/2020)
Báo cáo phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2020(27/10/2020)
Tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước huyện Diên Khánh giai đoạn 2011- 2020.(27/10/2020)
 
 
 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay29 
 Hôm qua5
 Tuần này356 
 Tất cả184803 
IP: 3.236.50.79